ANA SAYFAYA GİT

1 / 10
 1. Aşağıda verilenlerden hangisinin çıkardığı ses doğal ses kaynağına örnek değildir?


   Rüzgar  

   Kedi

   Radyo
 2. Okulda duyduğumuz sesler ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


   Sınıfta yapılan gürültü yapay seslere örnek verilebilir.

   Zil sesi yapay bir sestir.

   Gülme sesi doğal bir sestir.
 3. “Ses çıkaran her varlık ses kaynağıdır.”
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi ses kaynağı değildir?

   Hayvan

   Bardak 

   Deniz  
 4. Aşağıdakilerden hangisi doğal ses kaynaklarından biri değildir?

   Maymun sesi 

   Gök gürültüsü  

   Televizyonun sesi  
 5. Aşağıdakilerden hangisi ses kaynağı değildir?

   Yağan yağmur

   Otomobil

   Öğrenci sırası 
 6. Ses kaynağının yerini hangi duyu organımızla anlarız?

   Kulağımızla

   Gözümüzle

   Burnumuzla
 7. Aşağıdakilerden hangisi yapay ses kaynağına örnektir?  

   Bülbül sesi   

   Çayda akan su sesi  

   Davul sesi   
 8. Aşağıdakilerden hangisi doğal ses kaynaklarından biridir?         

   Cep telefonunun sesi  

   Hoparlörlerin sesi

   Köpek sesi   
 9. Doğada kendiliğinden bulunmayan insanlar tarafından oluşturulan ses kaynaklarına ne denir?

   Doğal ses kaynakları

   Yapay ses kaynakları

   Güçlü ses kaynakları
 10. Aşağıdakilerden hangisi doğal sestir?

   Bebek sesi

   Müzik sesi

   Araba sesi