ANA SAYFAYA GİT

1 / 10
 1. Aşağıda verilenlerden hangisinin çıkardığı ses doğal ses kaynağına örnek değildir?

   Rüzgar  
   Kedi
   Radyo
 2. Okulda duyduğumuz sesler ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

   Sınıfta yapılan gürültü yapay seslere örnek verilebilir.
   Zil sesi yapay bir sestir.
   Gülme sesi doğal bir sestir.
 3. “Ses çıkaran her varlık ses kaynağıdır.”
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi ses kaynağı değildir?

   Hayvan
   Bardak 
   Deniz  
 4. Aşağıdakilerden hangisi doğal ses kaynaklarından biri değildir?

   Maymun sesi 
   Gök gürültüsü  
   Televizyonun sesi  
 5. Aşağıdakilerden hangisi ses kaynağı değildir?

   Yağan yağmur
   Otomobil
   Öğrenci sırası 
 6. Ses kaynağının yerini hangi duyu organımızla anlarız?

   Kulağımızla
   Gözümüzle
   Burnumuzla
 7. Aşağıdakilerden hangisi yapay ses kaynağına örnektir?  

   Bülbül sesi   
   Çayda akan su sesi  
   Davul sesi   
 8. Aşağıdakilerden hangisi doğal ses kaynaklarından biridir?         

   Cep telefonunun sesi  
   Hoparlörlerin sesi
   Köpek sesi   
 9. Doğada kendiliğinden bulunmayan insanlar tarafından oluşturulan ses kaynaklarına ne denir?

   Doğal ses kaynakları
   Yapay ses kaynakları
   Güçlü ses kaynakları
 10. Aşağıdakilerden hangisi doğal sestir?

   Bebek sesi
   Müzik sesi
   Araba sesi