ANA SAYFAYA GİT

1 / 10
 1. • süt    • kolonya     • su   • benzin            • kum   • sirke
  Yukarıda verilen maddeler bir grup oluşturursa hangisi dışarıda kalır?

   Su
   Kolonya    
   Kum
 2. Aşağıdaki maddelerden hangisi konulduğu kabın içini tamamen doldurur?

   Tuz
   Su
   Hava
 3. I. katı
  II. sıvı
  III. gaz
  Yukarıdaki maddelerden hangisi ya da hangilerinin belirli şekli yoktur?

   Yalnız I
   Yalnız II  
   II, III
 4. Aşağıdakilerden hangisi katı maddedir?

   Kolonya
   Hava
   Taş
 5. I. Akışkanlık
  II. İçine konulduğu kabı tamamen doldurma
  III. Konulduğu kabın şeklini alma
  Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bütün sıvıların ortak özelliğidir?

   Yalnız I  
   I, III  
   I, II, III
 6. Aşağıdakilerden hangisi sadece gaz maddelerin bir özelliğidir?    

   Konuldukları Kabın Şeklini Almaları 
   Akıcı Olmaları
   Görülememeleri  
 7. Aşağıdakilerden hangisi bütün maddeler için ortak bir özelliktir?   

   Bir şekle sahip olma
   Akışkan olma
   Bir yer kaplama
 8. Sıvılar gibi davranmasına rağmen kumun hacminin dereceli kapla ölçülememesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?                                         

   Kumun konulduğu kabın şeklini alması 
   Kum taneleri arasında hava boşluklarının olması
   Kumun akıcı olması   
 9. Aşağıdaki ifadelerden hangisi kütleyi açıklar?

   Maddenin ağırlığıdır.
   Maddenin uzayda kapladığı yerdir.
   Madde miktarıdır.
 10. Maddelerin boşlukta kapladığı yere hacim denir. Aşağıdakilerden hangisinin hacmi yoktur?     

   hava  
   Işık   
   benzin