ANA SAYFAYA GİT

1 / 10
 1. • süt    • kolonya     • su   • benzin            • kum   • sirke
  Yukarıda verilen maddeler bir grup oluşturursa hangisi dışarıda kalır?


   Su

   Kolonya    

   Kum
 2. Aşağıdaki maddelerden hangisi konulduğu kabın içini tamamen doldurur?


   Tuz

   Su

   Hava
 3. I. katı
  II. sıvı
  III. gaz
  Yukarıdaki maddelerden hangisi ya da hangilerinin belirli şekli yoktur?

   Yalnız I

   Yalnız II  

   II, III
 4. Aşağıdakilerden hangisi katı maddedir?

   Kolonya

   Hava

   Taş
 5. I. Akışkanlık
  II. İçine konulduğu kabı tamamen doldurma
  III. Konulduğu kabın şeklini alma
  Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bütün sıvıların ortak özelliğidir?

   Yalnız I  

   I, III  

   I, II, III
 6. Aşağıdakilerden hangisi sadece gaz maddelerin bir özelliğidir?    

   Konuldukları Kabın Şeklini Almaları 

   Akıcı Olmaları

   Görülememeleri  
 7. Aşağıdakilerden hangisi bütün maddeler için ortak bir özelliktir?   

   Bir şekle sahip olma

   Akışkan olma

   Bir yer kaplama
 8. Sıvılar gibi davranmasına rağmen kumun hacminin dereceli kapla ölçülememesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?                                         

   Kumun konulduğu kabın şeklini alması 

   Kum taneleri arasında hava boşluklarının olması

   Kumun akıcı olması   
 9. Aşağıdaki ifadelerden hangisi kütleyi açıklar?

   Maddenin ağırlığıdır.

   Maddenin uzayda kapladığı yerdir.

   Madde miktarıdır.
 10. Maddelerin boşlukta kapladığı yere hacim denir. Aşağıdakilerden hangisinin hacmi yoktur?     

   hava  

   Işık   

   benzin