ANA SAYFAYA GİT

1 / 10
 1. Kulak sağlığımızı korumak için hangisini yapmamalıyız? 
   Yüksek sesli ortamlarda bulunmamalıyız. 
   Kulaklarımızı soğuktan korumalıyız. 
   Kulaklarımızı sert cisimlerle karıştırmalıyız.
 2. Sabah okula geldiğinde en iyi arkadaşının sesinin kısıldığını gören Mustafa, hangi duyu organı sayesinde bunu anlamıştır? 

   Kulak
   Dil
                             Göz
 3. Aşağıdakilerden hangisi kulağın görevidir?

   duyma 
   görme 
   dokunma
 4. Suyun altında yüzen Burç hangi duyu organını kullanamaz?

   göz  
   burun 
   kulak
 5. Aşağıdaki davranışlardan hangisi işitme duyu organımızın sağlığının bozulmasına neden olabilir?

   Yüksek sesle müzik dinlemek
   Sürekli şekerli besinler tüketmek
   Mevsim koşullarına uygun giyinmek
 6. I. Deri - Hissetme
  II. Burun - Tat alma
  III. Göz - Görme
  IV. Kulak - Koklama
  Yukarıdaki duyu organları ve görevleri eşleştirmelerden hangileri yanlıştır?

   I ve II
   II ve IV
   III ve IV
 7. Annem gece dışarıdaki gürültü yüzünden uyuyamamış.
  Annem hangi duyu organını kullanmıştır?

   Burun
   Kulak
   Göz
 8. Vücudumuzun dengesini hangi organımız sağlar?

   Deri 
   Kulak
   Burun
 9. Duyu organı ve görev eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? 
   Kulak - Koklama 
   Dil - Tatma 
   Deri – Dokunma
 10. I – Dil
  II – …….
  III – Burun
  IV – Deri
  V – …….
  Yukarıda beş duyu organımız yazılırken iki tanesi unutulmuştur. Hangisi, yazılması gereken duyu organ adlarından biri değildir?

   Göz
   Kulak
   Parmak