Çevremizdeki Işık ve Sesler, Fiziksel Olaylar, Işığın Görmedeki Rolü, Işık ve görme, Işık Kaynakları, Doğal ışık kaynakları, yapay ışık kaynakları, Sesin İşitmedeki Rolü, Ses şiddeti ile işitme arasındaki ilişki, işitme kaybı, Çevremizdeki Sesler, Ses kaynağı, doğal sesler, yapay sesler,

ANA SAYFAYA GİT

 

1 / 20
 1. Doğal olarak ses oluşturan kaynaklara doğal ses kaynağı denir. Aşağıdakilerden hangisi doğal ses kaynağıdır?

   Araba motoru
   Müzik seti
   Gök gürültüsü
 2. Sesle ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

   Hayvan ve insan sesleri doğal seslerdir.
   Ses en hızlı sıvılarda yayılır.
   Gürültü insanları rahatsız eder.
 3. Varlıkları görebilmemiz için ne gereklidir?

   Işık
   Güneş
   Enerji
 4. Aşağıdakilerden hangisi yapay ışık kaynaklarına bir örnektir?

   Güneş
   Lamba
   Ateş böceği
 5. Aşağıdakilerden hangisi doğal ışık kaynağıdır?

   Ampul
   Mum
   Güneş
 6. Aşağıdakilerden hangisinin artması herhangi bir kirliliğe neden olmaz?

   Işık
   Ormanlık alanlar
   Ses
 7. Aşağıdakilerden hangisinin kaynağı canlı bir varlıktır?

   Arı sesi
   Zil sesi
   Motor sesi
 8. Aşağıda verilenlerden hangisinin çıkardığı ses doğal ses kaynağına örnek değildir?

   Koyun
   Köpek
   Radyo
 9. İnsanı olumsuz etkileyen, kulaklara zarar veren seslere ne denir?

   Kalın ses
   Gürültü
   İnce ses
 10. Işık kirliliğini engellemek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

   Yol kenarları çok fazla aydınlatılmalıdır.
   Her yere ışıklı reklam panoları takılmalıdır.
   Gereksiz ve güçlü aydınlatma yapılmamalıdır?
 11. Kulak sağlığı ile ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?

   Ani ve şiddetli seslerde ağzımızı kapatmalıyız.
   Kulağımızda akma olursa doktora gitmeliyiz.
   Banyodan sonra kulağımızı kurulamalıyız.
 12. Sesin oluşumu ya yayılması ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

   Ses doğrusal ve her yöne yayılır.
   Ses titreşimle oluşur dalga halinde yayılır.
   Ses saydam olmayan maddelerden geçmez.
 13. Aşağıda ışık ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

   Işık bir enerji türüdür.
   Işık hiçbir şekilde kirliliğe neden olmaz.
   Işık olmaksızın görebiliriz.
 14. Aşağıdaki aletlerden hangisini sesin şiddetini arttırmak için kullanırız?

   Teyp
   Megafon
   Televizyon
 15. Aşağıdakilerden hangisi doğal sestir?

   Radyo sesi
   Su sesi
   Çekiç sesi
 16. "Görme olayının gerçekleşmesi için................ şarttır." tümcesini hangi seçenekteki sözcük tamamlar?

   Enerji
   Işık
   Isı
 17. Aşağıdaki aydınlanma ürünlerinden hangisi diğerlerinden önce icat edilmiştir?

   Gaz lambası
   Ampul
   Halojen lamba
 18. Aşağıdakilerden hangisi ses yalıtımında kullanılmaz?

   Tahta
   Plastik
   Yün
 19. Kaynağından uzaklaşan sesin şiddeti için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

   Önce azalır, sonra artar
   Gittikçe azalır
   Değişmez
 20. Bir trafik lambasında hangi tür ışık bulunmaz?

   Kırmızı
   Sarı
   Mavi