ANA SAYFAYA GİT

1 / 10
 1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


   Cansız varlıklar, dışarıdan bir etki olmadıkça hareket edemezler.

   Duvar saatinin sarkacı sallanma hareketi yapar.

   Viraja yaklaşan araba önce hızlanma, sonra yön değiştirme hareketi yapar.
 2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


   Arabaya binmek için kapıyı açtığımızda çekme kuvveti uygulamış oluruz.

   Plastik su şişesinin kapağını açmak için itme kuvveti uygularız

   Kuvvet hareket eden bir cismin hızını artırmaz.
 3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

   Kuvvet bazı durumlarda bize zarar verebilir.

   Sel, çığ gibi felaketlerde kuvvetin etkisi insanlara zarar verir.

   Kuvvet varlıkların şeklini değiştiremez.
 4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

   Salıncaktan inip kaydırağa binen birisi dönme ve hızlanma hareketi yapmıştır.

   Yeşil ışığa yaklaşan bir araba yavaşlama hareketi yapar.

   Hareket eden bir cismi durdurmak için zıt yönde kuvvet uygulamak gerekir.
 5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

   Hareket eden cisimleri durdurmaya kalkmak yanlış ve tehlikelidir.

   İçeri doğru açılan bir pencereyi açmak için çekme kuvveti uygularız.

   Dışarı doğru açılan bir kapıyı içeriden açmak için çekme kuvveti uygularız.
 6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

   Pencereyi açmak için çekme, kapatmak için itme kuvveti uygularız.

   Yerde duran topu ileriye doğru hareket ettirmek için itme kuvveti uygulamalıyız.

   Dalından bir meyve koparmak için itme kuvveti uygulamalıyız.
 7. “Kendiliğinden hareket edemeyen cansız varlıkları hareket ettirebilmek için …… ve ………. kuvveti uygularız.” ifadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmez?

   itme

   çekme

   durdurma
 8. ” Kavşağa yaklaşan araba önce………………………… hareketi yapar.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

   yavaşlama ve dönme

   hızlanma ve dönme

   yavaşlama ve durma
 9. “Tenis oynarken raketle vurulan top ……………………… değiştirme hareketi yapar.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

   hız

   yön

   dönme
 10. “Duran bir topu hareket ettirmek için……………….kuvveti uygularız. cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

   çekme

   dönme

   itme