ANA SAYFAYA GİT

1 / 10
 1. Aşağıdakilerden hangisi canlı bir varlıktır?


   Su

   Toprak

   Bitki
 2. Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özelliği değildir?


   Beslenme

   Büyüme

   Uyuma
 3. Zararlı atıkların, canlılardan dışarı atılması canlıların hangi ortak özelliğidir?

   Boşaltım 

   Solunum  

   Üreme
 4. Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özelliklerinden değildir?

   Üreme

   Beslenme 

   Konuşma
 5. Aşağıdakilerden hangisi mikroskobik (gözle görülemeyecek kadar küçük) canlılardandır?

   Bakteri

   Böcek 

   Karınca
 6. Gözle görülemeyecek kadar küçük canlıları görmemizi sağlayan araç nedir?

   Teleskop

   Mikroskop

   Dürbün
 7. Aşağıdakilerden hangisi kendi besinini kendisi yapar?

   İnsanlar

   Hayvanlar

   Bitkiler
 8. Aşağıdaki varlıklardan hangisi doğurarak çoğalır?

   Tavuk

   Çiçek

   Koyun
 9. Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özelliklerinden değildir?

   Hareket etme

   Solunum yapma

   İş yapma
 10. Aşağıdakilerden hangisi canlıların özelliklerinden değildir?

   Boşaltım yapma 

   Doğurarak çoğalma  

   Hareket etme