ANA SAYFAYA GİT

1 / 10
 1. Aşağıdakilerden hangisi canlı bir varlıktır?

   Su
   Toprak
   Bitki
 2. Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özelliği değildir?

   Beslenme
   Büyüme
   Uyuma
 3. Zararlı atıkların, canlılardan dışarı atılması canlıların hangi ortak özelliğidir?

   Boşaltım 
   Solunum  
   Üreme
 4. Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özelliklerinden değildir?

   Üreme
   Beslenme 
   Konuşma
 5. Aşağıdakilerden hangisi mikroskobik (gözle görülemeyecek kadar küçük) canlılardandır?

   Bakteri
   Böcek 
   Karınca
 6. Gözle görülemeyecek kadar küçük canlıları görmemizi sağlayan araç nedir?

   Teleskop
   Mikroskop
   Dürbün
 7. Aşağıdakilerden hangisi kendi besinini kendisi yapar?

   İnsanlar
   Hayvanlar
   Bitkiler
 8. Aşağıdaki varlıklardan hangisi doğurarak çoğalır?

   Tavuk
   Çiçek
   Koyun
 9. Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özelliklerinden değildir?

   Hareket etme
   Solunum yapma
   İş yapma
 10. Aşağıdakilerden hangisi canlıların özelliklerinden değildir?

   Boşaltım yapma 
   Doğurarak çoğalma  
   Hareket etme