Canlılar Dünyasına Yolculuk, Canlılar ve Hayat, Çevremizdeki Varlıkları Tanıyalım, Canlı ve cansız varlıklar, canlı (bitki ve hayvan), cansız (hava, su toprak), Ben ve Çevrem, Okul ve yaşadığı çevre, çevre temizliği, Doğal ve Yapay Çevre, Doğa, orman, park, bahçe, binalar vb, Bilinçli Tüketici, Sağlıklı Yaşam, Sağlık ve spor, dengeli beslenme, doğal ve sağlıklı ürünler, Kaynak kullanımı (elektrik ve su tüketimi), tasarruf, tutumluluk,

ANA SAYFAYA GİT

 

1 / 20
 1. Aşağıdaki varlıklardan hangisi canlıdır?

   Ağaç
   Masa
   Televizyon
 2. Gözle görülemeyecek kadar küçük canlıları görmemizi sağlayan araç nedir?

   Teleskop
   Mikroskop
   Dürbün
 3. Aşağıdakilerden hangisi tüm canlıların ortak özelliklerinden biri değildir?

   Üreme
   Büyüme ve gelişme
   Kendi besinlerini üretme
 4. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir yolla beslenir?

   Koyun
   Aslan
   Çiçek
 5. Aşağıdakilerden hangisi mikroskobik canlılardandır?

   Bakteri
   Böcek
   Karınca
 6. Aşağıdakilerden hangisi bakterilerin etkisi ile oluşmaz?

   Meyve, sebze ve yemeklerin çürüyüp bozulmaları
   Sütün peynir ve yoğurda dönüşmesi
   Nezle, grip gibi hastalıkların meydana gelmesi
 7. Aşağıdaki canlılardan hangisi akciğer solunumu yapmaz?

   Koyun
   Balık
   İnsan
 8. Aşağıda verilen yerlerden hangisi mikroskobik canlıların yaşamı için en uygun olanıdır?

   Ilık ve nemli yerler
   Kurak topraklar
   Kaynatılan sular
 9. Hangi özellik sadece bitkilere aittir?

   Boşaltım yaparlar.
   Üreme yaparlar.
   Kendi besinlerini üretebilirler.
 10. Aşağıda verilen canlılardan hangisi, hem karada hem de suda yaşayabilir?

   Yunus
   Timsah
   Hamsi
 11. Aşağıdakilerden hangisinin yaşama alanı diğerlerinden farklıdır?

   Balina
   Ahtapot
   Solucan
 12. Ölü bitki ve hayvan atıkları toprağı mineralce zenginleştirir. Bu olay aşağıdakilerden hangisinin etkisiyle gerçekleşir?

   Mikroskobik canlılar
   Rüzgâr
   Fare
 13. Aşağıdakilerden hangisi kendi besinini kendisi yapar?

   Keçi
   Hindi
   Fasulye
 14. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

   Kurbağa hem karada hem de suda yaşar?
   Serçe canlı bir varlık, bakteri cansız bir varlıktır.
   Her canlının kendine özgü bir yaşam alanı vardır.
 15. Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özelliklerinden değildir?

   Üreme
   Beslenme
   Konuşma
 16. Aşağıdakilerden hangisi, toprağın kirlenmesinin nedenlerindendir?

   Hayvan dışkıları
   Hayvansal kalıntı
   Pet şişe ve plastik torbalar
 17. Sütten yoğurt oluşmasına neden olan aşağıdakilerden hangisidir?

   Virüsler
   Kültür mantarları
   Bakteriler
 18. Aşağıdakilerden hangisi yer değiştirme hareketi yapamaz?

   Kelebek
   Gül
   Eşek
 19. Zararlı atıkların, canlılardan dışarı atılması canlıların hangi ortak özelliğidir?

   Boşaltım
   Solunum
   Dolanım
 20. Bir taşın altı hangi hayvan için yaşam alanı olur?

   Yılan
   Kedi
   Kaplumbağa