ANA SAYFAYA GİT

1 / 10
 1. Aşağıdakilerden hangisi doğal çevreyi koruma yollarından biri değildir?

   Ağaçları kesmemek.
   Çöpleri ayrıştırıp geri dönüşüme göndermek.
   Fabrika atıklarını akarsu ve denizlere akıtmak.
 2. Aşağıdakilerden hangisi yakın çevremize örnektir?  

   Evimiz 
   Lunapark 
   Havaalanı
 3. Aşağıdakilerden hangisi insanların geçmişten bugüne barındıkları yerlerin doğru sıralanışı şeklidir? 

   Ağaç kovukları – Geniş yapraklı evler – Apartmanlar – Mağaralar
   Apartmanlar – Ağaç kovukları – Geniş yapraklı evler – Mağaralar
   Ağaç kovukları – Mağaralar – Geniş yapraklı evler – Apartmanlar 
 4. Aşağıdakilerden hangisi çevremizi temiz tutmak için yapmamız gereken davranışlardan biridir? 

   Yerlere çöp atmak  
   Yere çöp atan kişilere destek olmak   
   Çevreyi kirleten kişileri uyarmak
 5. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine neden olabilecek bir davranıştır? 

   Fabrika bacalarına filtre takmak
   Açık alanlarda kömür ve plastik yakmak
   Atık pilleri, atık pil kutusuna atmak
 6. Aşağıdakilerden hangisi çevre bilincine sahip birinin yapacağı bir davranış değildir?

   Atık yağ ve deterjanları deniz veya akarsulara dökmek
   Yerde bulduğu çöpleri çöp kutusuna atmak
   Okuldaki arkadaşlarını çevre temizliği konusunda bilinçlendirmek 
 7. Aşağıdaki maddelerden hangisi çevremizi temizlemede kullanabileceğimiz araç ve gereçlerden biri değildir?              

   Paspas 
   Fırça 
   Alafranga tuvalet   
 8. Aşağıdakilerden hangisi yapay çevre ile ilgili söylenmiş doğru bir bilgidir? 

   Tamamen kendiliğinden meydana gelmiş yapılardır.
   Yapımında insanların etkisi söz konusudur. 
   Göller ve akarsular yapay çevreye örnektir.  
 9. Aşağıdakilerden hangisi doğal çevreye örnek verilebilir?                             

   Topraktan yapılmış eski köy evleri
   Tarihi müzeler
   Peribacaları 
 10. I -  İstanbul Boğaz Köprüsü   
  II -  Ölüdeniz  (Muğla) 
  Yukarıdaki yerlerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

   I. Yer doğal çevreye örnektir.
   II. Yer doğal çevreye örnektir.
   Her iki yer de doğal çevreye örnektir.