2.REKLAM ALANI


1-“77-74-71-69-65-62”sayı dizesinde kuralı bozan sayı hangisidir?
A-74          B-69       C-65        D-71


2-“ATATÜRK” sözcüğündeki harflerden oluşan küme kaç elemanlıdır?
A-5             B-7         C-4          D-6


3-2643 sayısındaki rakamların basamak değerleri toplamı ile sayı değerleri toplamının farkı kaçtır?
A-2628       B-15      C-2643     D-3658


4-Kalemlerimizin 1/10’nu 5 kalem ise tamamı kaç kalemdir?
A-25         B-30        C-50        D-60


5-Bir çarpma işleminde çarpım 2808,çarpanlardan biri 6 ise diğer çarpan kaçtır?
A-408      
B418   
C-468   
D-568


6-Bir çıkarma işleminde çıkan 583, fark 869 ise eksilen kaçtır?
A-1225       
B-926       
C-1300     
D-1452


7-İki sayının toplamı 72’dir.Büyük sayı küçük sayıdan 16 fazla ise,küçük sayı kaçtır?
A-32            B-28        C-33      


8-Dört kardeşin yaşları toplamı 62’dir.3 yıl önceki yaşları toplamı kaçtır?
A-50            B-65       C-48          


9-Bir metrelik bir kumaşın 75cm’i satıldı.Geriye kaç cm kumaş kalmıştır?
A-20             B-35           C-25      

Sitemizde eğitim içerikli etkinlik ve dokümanlar ayınlanmaktadır. Sitemiz tamamen ücretsizdir. Emeğe saygı. DOKÜMAN PAYLAŞ


10-Hangisinin köşesi,ayrıtı yoktur?
A-Küp       B-Küre        C-Dikdörtgen prizma  

11-23-26-29-?-35 -?-44
Yukarıdaki soru işareti olan yerlere sırasıyla hangi sayılar gelmelidir?
A-31-42             B-32-41          C-30-39  


12-Aşağıdakilerden hangisi bir  küme belirtir?
A-Uçan filler          
B-bahçedeki güzel çocuklar            
C-Türkiye’nin bazı illeri


13-96 sayısında,onlar basamağındaki rakamın basamak değeri birler basamağındaki rakamın sayısı değeri farkı kaçtır?

A-96                       B-84                    C-90


14-Leyla,Nuran ve Ahmet’in yaşları toplamı72’dir.5 yıl önceki yaşlarının toplamı kaçtır?
A-87                  B-67                 C-57


15-Bir bölme işleminde bölen 9,bölüm13 ve kalan 5’tir.Bölünen sayı kaçtır?

A-122                  B-121                C-117


16-MAKARA kelimesindeki harflerin kümesi kaç elamanlıdır?

A-6                    B-5                 C-4


17-87,25,33,98,47,76 sayılarını büyükten küçüğe doğru sıralarsak baştan üçüncü sayı aşağıdakilerden hangisi olur?

A-76                 B-47                C-33


18-Bir metrenin ¼’ü kaç santimetredir?
A-100               B-50              C-25


19-Bir gün kaç dakikadır?

A-900              B-1200           C-1440


20-Bir sayı ile 5 katının toplamı 90 ise sayının kendisi kaçtır?
A-25                         B-15                        C-6

1-B 2-A 3-A 4-C 5-C 6-B 7-B 8-A 9-C 10-B

11-B 12-A 13-C 14-B 15-A 16-C 17-A 18-C 19-C 20-B

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER