SİTENE EKLE
 
İNTERAKTİF TESTLER


  1. 
A)
B)
C)
  1. 28– 33 – 38 – ? – 48 – 53 – 58 – 63 ritmik saymada ? işareti yerlerine hangisi yazılmalıdır?
A) 50
B) 43
C) 40
  2. 
A)
B)
C)
  2. 5 yüzlük,9 onluk,6 birlikten oluşan sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 596
B) 659
C) 695
  3. 
A)
B)
C)
  3. 6 yüzlük,8 birlikten oluşan sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 680
B) 860
C) 608
 4.
A)
B)
C)
  4. 3 yüzlük,0 onluk,7 birlikten oluşan sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 307
B) 370
C) 703
  5.
A)
B)
C)
  5. “415 >305 ifadesi 415 …………………305 diye okunur.” İfadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Büyüktür
B) Küçüktür
C) Eşittir
  6.
A)
B)
C)
  6. 200 ile 210arasında kaç tane tek doğal sayı vardır?
A) 4
B) 5
C) 6
  7.
A)
B)
C)
  7. Üç basamaklı en büyük tek doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 999
B) 998
C) 997
  8.
A)
B)
C)
  8. 7,0,1 rakamlarını birer defa kullanarak yazılabilecek,en büyük doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 701
B) 170
C) 710
  9.
A)
B)
C)
  9. 5,1,0 rakamlarını birer defa kullanarak yazılabilecek,en küçük doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 150
B) 105
C) 501
  10.
A)
B)
C)
  10. 12,10,15,13,18,16,21 örüntüsünün kuralı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 5 eksik 2 fazla
B) 2 eksik 5 fazla
C) 2 fazla 5 fazla
  11.
A)
B)
C)
  11. 9,13,10,14,11,15,12,16 örüntüsün kuralı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 4 fazlası 3 eksiği
B) 3 eksiği 4 fazlası
C) 3 fazlası 4 eksiği
  12.
A)
B)
C)
  12. 61,65,69,73,77,80,85 sayısal örüntüsünde kuralı bozan sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 77
B) 80
C) 85
  13.
A)
B)
C)
  13. 74,80,86,91,98 sayısal örüntüsünde kuralı bozan sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 86
B) 91
C) 98
  14.
A)
B)
C)
  14. 793 sayısını onlar basamağındaki 9’un basamak değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) 90
B) 10
C) 900
  15.
A)
B)
C)
  15. 6 yüzlük,3 birlikten oluşan sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 63
B) 630
C) 603
  16.
A)
B)
C)
  16. Üç basamaklı en büyük doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 998
B) 999
C) 899
  17.
A)
B)
C)
  17.Üç basamaklı en küçük doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 100
B) 101
C) 102
  18.
A)
B)
C)
  18.Üç basamaklı en küçük çift doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 100
B) 101
C) 102
  19.
A)
B)
C)
  19.Üç basamaklı en küçük tek doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 100
B) 101
C) 102
  20. 
A)
B)
C)   
20. 17.Üç basamaklı en büyük çift doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 900
B) 990
C) 998
            
  HAZIRLAYAN:   Hamit    BİÇER

 

 
CEVAP ANAHTARI AÇ / KAPA 

......