Türkçe

1.Tema: Birey ve Toplum Değerlendirme Testi

Cümle Oluşturma Konu Testi

Adlar Konu Testi

Eş Anlamlı Sözcükler Konu Testi

Türemiş Sözcükler Konu Testi

1.Tema Birey ve Toplum Değerlendirme Testleri

Eş Anlamlı Kelimeler Testi

Sesteş Sözcükler Testi

2.Tema: Atatürk Değerlendirme Testi

Duygusal ve Abartılı Ögeler Konu Testi

Karşılaştırma Konu Testi

Noktalama İşaretleri Konu Testi

Adların Hâlleri Konu Testi

2.Tema Atatürk Değerlendirme Testi

3.Tema: Hayal Gücü Değerlendirme Testi

Okuduğunu Anlama

Destekleyici ve Açıklayıcı İfadeler

Ön Adlar

Farklı Düşünmeye Yönlendiren İfadeler

Yazım Kuralları

Eylemler

3.Tema Hayal Gücü Çalışmaları Değerlendirme Testi

4.Tema: Oyun ve Spor Değerlendirme Testi

Eş Sesli Sözcükler

Neden Sonuç Cümlesi

Okuma Anlama

Önem Belirten İfadeler

Sözcükte Anlam

4.Tema Oyun ve Spor Çalışmaları Değerlendirme Testi

5.Tema: Sağlık Ve Çevre Çalışmaları Değerlendirme Testi

Eş Sesli Sözcükler

Noktalama İşaretleri

Sıfatlar

İmla Kuralları

Olayların Oluş Sırası

Gerçek-Hayal ürünü

Türemiş Sözcükler

5.Tema Sağlık Ve Çevre Çalışmaları Değerlendirme Testi

5.Tema Sağlık Ve Çevre Çalışmaları Değerlendirme Testi 2

6. Tema Değerlerimiz Değerlendirme Testi

Ön Adlar (Sıfatlar)

Atasözleri ve Deyimler

Metinde Anlam

Konu – Ana Düşünce – Ana Duygu

Parçada Anlam

Sözcükte Anlam

7.Tema Dünya’mız Ve Uzay Çalışmaları Değerlendirme Testi

Harf ve Hece Bilgisi

Zamirler

Ses Bilgisi

Cümle Bilgisi

Cümlede Anlam

Sözcük ve Hece Bilgisi

8. Tema Üretim, Tüketim Ve Verimlilik Çalışmaları Testi

Sıfatlar

Tekil ve Çoğul Adlar

Adıllar

Anlamdaş Sözcükler

Karşıt Anlamlı Sözcükler

Sesteş Sözcükler