1.Ünite Okul Heyecanım

1.Tema Okul Heyecanım
1. Okula niçin hazırlıklı gelmesi gerektiğini açıklar
2. Öğrenciler arasındaki benzerlik ve farklılıkların doğal olduğunu kabul eder.
3. Arkadaş seçerken ve kişisel tercihlerde bulunurken olumlu değerleri gözetir.
4. Öğretmenleri ve arkadaşları ile etkileşimde bulunurken ve iletişim kurarken uygun davranışlar gösterir.
5. Arkadaşlarıyla ve başkalarıyla iliflkilerinde duygularını uygun biçimde ifade eder.
6. Başkalarının duyarlılıklarına saygı göstererek kendi İhtiyaçlarının isteklerini ve görüşlerini ifade eder.
7.Demokratik uyg lamaların üstünlüklerini okul yaşantısındaki örneklerden hareketle tartışır.
8. Arkadaşlarımın yanlı davranışlarını fark eder ve yanlılık içerme-yen davranışlar sergiler.
9. Öğretmeni, okul çalışanları ve arkadaşları ile ilişkilerinde gerekti-ğinde sorun çözme becerisini kullan›r.KURBAN BAYRAMI ( 4 – 5 – 6 – 7 EKİM 2014)
10. Okulunun ve sınıfının krokisini çizer.
11. Okulunun tarihi hakkında araştırma yapar ve sunar.
12. Okul ve sınıf eşya-larının özenli kullanmadı-ğında ortaya çıkabilecek sorunları çözmek için alternatifler üretir.
13. Oyun sonucunda kazanmanın ve kaybet-menin doğal olduğunu kabul eder.
14 Okulda kurallara uyulmadığında ortaya çıkabilecek sorunlarla ilgili çözüm yolları üretir ve en uygun çözüm yolunu uygular.
15 Okul yaşamıyla ilgili iyimser bir bakış açısı geliştirir.
19 Okulda, bir kaza ya da acil durum meydana geldiğinde neler yapılması gerektiğini ifade eder.
20 Özel günlerin toplumsal paylaşımlar için uygun zamanlar oldu¤unu kabul eder ve kutlamalar için alternatifler üretir.
21 Milli bayramları kutlama nedenlerini açıklar ve bayramları daha etkili kutlamak amacıyla ürettiği fikirleri uygular.
22 Atatürk’ün öğrenim hayatı hakkında araştırma yaparak edindiği bilgileri yazılı, sözlü ve görsel yollarla ifade eder.
23 Tüketici olarak sahip oldu¤u hakları bilir ve bilinçli tüketici davranışları sergiler.
24 Nasıl daha iyi öğrendiğini açıklayarak kendisine uygun öğrenme tekniklerini seçer ve kullanır.
25 Yönergeleri takip ederek okuldaki bilgi teknolojisinden yararlanır.
26 Okula geliş ve gidişlerinde kendinin ve başkalarının güvenliği için trafik işaret ve levhalarını, trafik kurallarına uyar.
27 Okula geliş ve gidişlerimi başkalarının kabul edilemez önerileriyle karşılaştığında etkili reddetme davranışı sergiler.
28 Okula geliş ve gidişlerinde karşılaştığı kişilerle aralarında çıkabilecek sorunlar için hangi çözüm yollarına başvurabileceğini açıklar.
29 Kulüp ve diğer grup çalışmalarında grubun henüz fark edilmeyen ortak ihtiyaç-larına duyarlı olur.
30 Kulüp veya grup çalışmalarında alınacak kararlar ve yapılacak çalışmalarda arkadaşlarını bir fikir etrafında bir araya getirir.
31. Dürüst davranışlar-da bulunarak arkadaşla-rının güvenini kazanır.
32 Bir grup üyesi olarak dürüstlü¤ü, yeter-liliği ile grup arkadaşla-rının ve liderinin güvenini kazanır.
34. “Okul Heyecanım” temasında geçen kavramları yerinde ve doğru bir biçimde kullanır.

OKUL HEYECANIM
Okula Her Zaman Hazırım

Birbirimize Benzemeyiz 

Arkadaş Seçimi

Okulda İletişim 

Düşüncelerimiz ve Duygularımız

Demokratik Uygulama 

Arkadaşlarıma Eşit Davranıyorum 

Sorunları Çözelim 

Bir de Kanatlarım Olsa 

Eşyaların Dili Olsa 

Oyunun Kuralı 

Kuralsızlık Sorun Üretir 

Şimdi Okullu Olduk 

Acil Durum 

Kutlu Olsun 

Bayram Geldi 

Milli Bayramlarımız

Atatürk’ün Öğrenciliği 

Bilinçli Tüketici miyim? 

Nasıl Daha İyi Öğreniriz?

Teknolojik Araçlar 

Trafik Kuralları 

Okul Yolunda 

Bence

Güvenilir Olmak

Okul Heyecanım Ünite Değerlendirme Testi