1.Ünite Beş Duyumuz

1.Ünite Beş Duyumuz
1. Duyu organlarını tanır.
2. Duyu organlarının temel görevlerini açıklar.
3. Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri kavrar.

1.Ünite Değerlendirme Testi

1.Ünite Değerlendirme Testi 2

Görme Duyumuz

İşitme Duyumuz

Tatma Duyumuz

Koklama Duyumuz

Dokunma Duyumuz

Duyu Organlarımızın Sağlığı

Ünite Değerlendirme Testi