Doğal Sayılar 1

ANA SAYFAYA GİT

Okunuşları verilen sayıları menüden seçerek eşleştiriniz.

 

Kırk beş
Elli altı
Otuz dokuz
Atmış yedi
Seksen üç
Doksan iki
Yetmiş bir
Atmış sekiz
Yetmiş altı
Doksan dokuz
YENİLE
ANA SAYFAYA GİT