SİTENE EKLE
 
İNTERAKTİF TESTLER


1. 
A)
B)
C)
1. Atatürk nerede doğmuştur?
A) Ankara
B) Selanik
C) İstanbul
  2. 
A)
B)
C)
  2. Atatürk doğduğunda ona hangi isim verilmişti?
A) Kemal
B) Atatürk
C) Mustafa
  3. 
A)
B)
C)
  3. Atatürk ne zaman doğmuştur?
A) Bin sekiz yüz seksen bir
B) Bin dokuz yüz otuz sekiz
C) Bin dokuz yüz yirmi
 4.
A)
B)
C)
  4. Atatürk’ün annesinin ismi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Makbule
B) Zübeyde
C) Latife
  5.
A)
B)
C)
  5. Öğretmeni ona aşağıdaki isimlerden hangisini vermişti?
A) Kemal
B) Atatürk
C) Mustafa
  6.
A)
B)
C)
  6. Atatürk, aşağıdaki şehirlerin hangisinde ölmüştür?
A) Ankara
B) Selanik
C) İstanbul
  7.
A)
B)
C)
  7. Atatürk’ün mezarı aşağıdaki şehirlerin hangisindedir?
A) Ankara
B) Selanik
C) İstanbul
  8.
A)
B)
C)
  8. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün mezarıdır?
A) Dolmabahçe Sarayı
B) Anıtkabir
C) Etnografya Müzesi
  9.
A)
B)
C)
  9. Atatürk hangi yıl ölmüştür?
A) Bin sekiz yüz seksen bir
B) Bin dokuz yüz otuz sekiz
C) Bin dokuz yüz yirmi
  10. 
A)
B)
C)
10. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Atatürk, Cumhuriyeti kurdu.
B) Atatürk yurdumuzu kurtardı.
C) Atatürk padişah oldu.

 

 Hazırlayan:  Hamit BİÇER

 
CEVAP ANAHTARI AÇ/KAPA
......